مشهد میدان آزادی پردیس دانشگاه فردوسی دانشکده علوم پایه

 

گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق  ایران

 

کد پستي 48974-91779

 

تلفن 8797072-0511

 

نمابر 8797275-0511 

 

 

 

3806 :تعداد دفعات بازید
  معرفی مرکز
  اهداف
  مدیریت گروه پژوهشی
  پروژه ها
  معادن خراسان
  پتانسیل های معدنی خراسان
  امکانات و تجهیزات
  دوره های آموزشی تخصصی
  انتشارات
  اطلاعات تماس

پایگاه


جستجو
ورود
 مشكل در ورود به سيستم؟

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 304870
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.