امکانات و تجهيزات

 

دستگاههای اکتشافات ژئوفیزیکی (کشف ذخایر معدنی)

1. Geometrics magnetometer G-859 Magnetometer

2. Geometrics magnetometer G-859 Magnetometer

3. SYNTREX-ENVI magnetometers

4. ABEM Terrameter LS (IP & Resistivity)

دستگاه اندازه­گیری دماسنجی و میزان املاح سیالات درگیر (ذخایر معدنی)

1. THMSG600 Geology Heating and Freezing Stage

2. Linkam Scientific Precision Temperature Controlled Microscope Stages

 • دستگاه AAS (دانشکده علوم پايه، گروه زمین شناسی)

 • دستگاه XRF (دانشکده علوم پايه، گروه زمين شناسي)

 • دستگاه کاتدولومينسانس ) (دانشکده علوم پايه، گروه زمين شناسي)

 • دستگاه حساسيت سنج مغناطيسي (دانشکده علوم پايه، گروه زمين شناسي)

 • ميکروسکوپ پلاريزان دو منظوره (دانشکده علوم پايه، گروه زمين شناسي)

 • دوربين تئودوليت، نيوو، ارتفاع سنج، مسافت سنج (دانشکده علوم پايه، گروه زمين شناسي)

 • کارگاه جهت تهيه مقاطع نازک، نازک صيقلي و صيقلي از سنگها و کانيها (گروه زمين شناسي)

 • تجهيزات عمليات صحرايي (دانشکده علوم پايه، گروه زمين شناسي)

 • کامپيوتر  8  دستگاه (مرکز تحقيقات ذخاير معدني شرق ايران)
  پرينتر رنگي و سياه سفيد 3 دستگاه (مرکز تحقيقات ذخاير معدني شرق ايران)

 • کتابخانه، آرشيو نقشه­ ها، نرم افزارهاي تخصصي و ... (مرکز تحقيقات ذخاير معدني شرق ايران)

 • کنتور گایگر 1 دستگاه (مرکز تحقيقات ذخاير معدني شرق ايران)

 • ميکروسکوپ الکتروني SEM (دانشکده علوم پايه، آزمايشگاه مرکزي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3991 :تعداد دفعات بازید
  معرفی مرکز
  اهداف
  مدیریت گروه پژوهشی
  پروژه ها
  معادن خراسان
  پتانسیل های معدنی خراسان
  امکانات و تجهیزات
  دوره های آموزشی تخصصی
  انتشارات
  اطلاعات تماس

پایگاه


جستجو
ورود
 مشكل در ورود به سيستم؟

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 304867
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.