اهداف

  • بکارگيري دانش و فن آوري‌هاي جديد در اكتشاف ذخاير معدني و ايجاد زمينه براي رشد اينگونه فن آوري ها با توجه به شرايط و ويژگي هاي منطقه   
  • انجام تحقيقات کاربردي در جهت شناسايي و معرفي مناطق داراي پتانسيل معدني شرق ايران  
  • مطالعه و بررسي كاربرد مواد معدني و توسعه صنايع معدني  
  • برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت در راستاي اهداف مرکز  
  •  همکاري در اجراي پروژه هاي کارشناسي ارشد و دکترا  
  •  بهره گیرهاي بخش زمين شناسي و اکتشاف و انجام پژوهش هاي توسعه­ اي و زيربنايي دراز مدت در ارتباط با ذخاير معدني شرق کشور

     

             

Taknar_Mine_4

                                     

Tannurjeh_Cu_Au_2

 DCP_0008

 

Qaleh_Zari_Mine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4109 :تعداد دفعات بازید
  معرفی مرکز
  اهداف
  مدیریت گروه پژوهشی
  پروژه ها
  معادن خراسان
  پتانسیل های معدنی خراسان
  امکانات و تجهیزات
  دوره های آموزشی تخصصی
  انتشارات
  اطلاعات تماس

پایگاه


جستجو
ورود
 مشكل در ورود به سيستم؟

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 304871
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.